1.10.12

Ερώτηση των βουλευτών ΔΗΜΑΡ Μ. Γιαννακάκη και Γ. Πανούση σχετικά με την εφαρμογή των Συστάσεων της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των Συστάσεων της ECRI»

Κύριε Υπουργέ,
στις αρχές του 2009, η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI) έκανε κάποιες Συστάσεις προς την χώρα μας, μέσω της σχετικής εκθέσεως του Τέταρτου Κύκλου Παρακολούθησης, αναφορικά με την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την έκδοση αδειών παραμονής προς αλλοδαπούς. Οι Συστάσεις αυτές απευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα και δεν είχαν σκοπό να αποδώσουν την συνολική εικόνα.
Συγκεκριμένα, η εν θέματι Επιτροπή έχει προτείνει την θεσμική καθιέρωση και διασφάλιση του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη ως Διαμεσολαβητή, παρόχου βοήθειας και αρωγού των θυμάτων ρατσισμού στην Ελλάδα, την επιμήκυνση της προθεσμίας υποβολής παραπόνων από τους παθόντες προς τον Διαμεσολαβητή, στο ένα έτος από τους έξι μήνες, που ισχύει ως σήμερα, την υιοθέτηση ενός προγράμματος δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, καθώς και την αντιμετώπιση διαδικαστικών προβλημάτων αναφορικά με τις εκδόσεις αδειών παραμονής.
Κατόπιν επικοινωνίας της Επιτροπής με την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και έρευνας της ίδιας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 εκδόθηκαν τα συμπεράσματά της, αναφορικά με την εφαρμογή των Συστάσεών της, από την Ελλάδα. Σχετικά με την πρώτη Σύσταση σημειώνεται η αδυναμία του Διαμεσολαβητή να λειτουργήσει ως νομικός αντιπρόσωπος των θυμάτων, λόγω αδιαφορίας των Ελληνικών Αρχών να καθορίσουν τον ρόλο του πρώτου, ενώ η προθεσμία υποβολής παραπόνων από τους παθόντες παραμένει στους έξι μήνες. Η μόνη θετική εξέλιξη υπήρξε η πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή να δράσει υπό την αιγίδα του, εξ Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρηματοδοτούμενου, προγράμματος PROGRESS, η οποία εξέλιξη όμως δεν θεωρείται  ικανή για να αντισταθμίσει την μη εφαρμογή των προαναφερθέντων.
Αναφορικά με την δεύτερη Σύσταση η Επιτροπή αναμένει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από το Ελληνικό Κράτος, το οποίο θα στηρίζεται στην Εθνική Στρατηγική Εντάξεως των Ρομά, που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 30 Δεκεμβρίου 2011, σε στενή, όμως, συνεργασία και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή.
Σχετικά με την τρίτη Σύσταση, εκφράζεται ο έντονος προβληματισμός αναφορικά με την επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων, αφού μέσω του σχεδίου «Καλλικράτης», η αρμοδιότητα για την έκδοση και ανανέωση των αδειών παραμονής μεταφέρθηκε από τις κεντρικές προς τις νομαρχιακές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω περιπλοκή της διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή των Συστάσεων της Επιτροπής;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές