23.11.12

Ερώτηση των βουλευτών Μ. Γιαννακάκη και Θ. Ψύρρα σχετικά με την υπέρογκη δαπάνη του ΕΟΤ για εκδήλωση στο εξωτερικό


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέμα: «Υπέρογκη δαπάνη του ΕΟΤ για εκδήλωση στο εξωτερικό»
Κυρία Υπουργέ,
Η προώθηση της χώρας μας ως ιδανικός τουριστικός προορισμός οφείλει να είναι πρώτιστο μέλημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, ένεκα της συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό, οφείλουν να είναι συγκρατημένες δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας διοργάνωσε και πραγματοποίησε στις 6 Νοέμβρη, εκδήλωση Flash Mob στην περιοχή South Bank του Λονδίνου, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με σκοπό την παραγωγή δύο βίντεο ταινιών για διαφημιστικούς λόγους. Εν συνεχεία, παρατέθηκε δεξίωση σε παράπλευρο χώρο. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανήλθε στα 75.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.000 δαπανήθηκαν μόνο για τις ανάγκες της δεξίωσης. 
Τα ποσά που δαπανήθηκαν, ειδικά αυτά για την κάλυψη των αναγκών της δεξίωσης, δεν ανταποκρίνονται στην Ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, ο τρόπος που δαπανήθηκαν δεν είναι ο βέλτιστος, καθώς είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει μία εκδήλωση flash mob σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι ανεξαρτήτως της αναπαραγωγής του δρώμενου, η δυναμική του κεντρικού μηνύματος ενός τέτοιου γεγονότος περιορίζεται στο χρονικό και τοπικό σημείο εκτέλεσής του. Παράλληλα, η αναφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να παραπέμπει στην Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Βάσει των ανωτέρω
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1.Με ποιο σκεπτικό προέβει στην πραγματοποίηση μίας τέτοιας, αμφιβόλου αποτελέσματος, παραγωγής; 
2.Με ποιο σκεπτικό έγιναν αυτές οι δαπανηρές επιλογές, τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο της εκδήλωσης, όσο και με την τοποθεσία της δεξίωσης;
3.Διενεργήθηκε σχετικός διαγωνισμός και αν ναι, με ποιους όρους και με ποια κριτήρια έγινε η συγκεκριμένη επιλογή;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές