23.11.12

Ομιλία στη Βουλή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότηταςΟμιλία στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010

"Καταρχήν, το γεγονός ότι η εν θέματι Οδηγία ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο όχι με Προεδρικό Διάταγμα, όπως είναι η συνήθης πρακτική, αλλά με ένα σχέδιο νόμου και έτσι έχουμε την ευκαιρία αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια, όσοι βέβαια το συζητάμε.
Η γυναίκα σήμερα συμμετέχει δυναμικά στην κοινωνική ζωή του τόπου, μορφώνεται, εξελίσσεται επαγγελματικά και κατακτά όλους τους τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ζωής. Η εξέλιξη αυτή, όμως, δεν είναι αποτέλεσμα των παροχών του κράτους και της πολιτικής των κυβερνήσεων για λήψη ουσιαστικών μέτρων που προωθούν την ισότητα, διευκολύνουν την επαγγελματική ζωή και την κοινωνική πρόοδο και στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της ίδιας της γυναίκας και του περίγυρού της οικογενειακού ή και κοινωνικού, που αρκετές φορές υποκαθιστά το έλλειμμα του κράτους πρόνοιας.
Αυτό φαίνεται από το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, η  οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες συγκεχυμένη και δεν έχει αναπροσαρμοστεί εδώ και δεκαετίες.
Στην Οδηγία την οποία καλούμεθα να ενσωματώσουμε σήμερα στο εσωτερικό μας δίκαιο, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων επιτάσσει σύζυγοι, σύντροφοι συμβίωσης που συστήνουν μαζί μία επιχείρηση να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με άλλα πρόσωπα. Οι γυναίκες που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα καθώς και οι σύζυγοι, οι σύντροφοι συμβίωσης που συμβάλουν στη δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων δύνανται να λάβουν ένα επίδομα μητρότητας επί τουλάχιστον δεκατέσσερις εβδομάδες το οποίο θα επιτρέπει και τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εάν αυτές το επιθυμούν.
Συνεπώς το επίδομα θα αντιστοιχεί στη μέση απώλεια εισοδήματος ή κέρδους και μπορεί να έχει κι ένα περιοριστικό όριο πάνω από αυτό. Στο διάστημα διακοπής των δραστηριοτήτων τους λόγω της μητρότητας, οι γυναίκες αυτές θα δικαιούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής προσωρινής αντικατάστασης και σε οιοσδήποτε υφιστάμενες ρυθμικές κοινωνικές παροχές. Η αυτοαπασχόληση αποτελεί σημαντική, έστω και περιορισμένη μορφή απασχόλησης στην Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 16% του ενεργού πληθυσμού. Περίπου το 11% των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων στην Ευρώπη στηρίζεται στη βοήθεια των συζύγων και των συντρόφων τους, οι οποίοι, όπως προαναφέραμε, εργάζονται άτυπα στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι οι γυναίκες τις περισσότερες φορές στηρίζονται εξ ολοκλήρου στους συντρόφους τους με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε περίπτωση διαζυγίου, θανάτου του συντρόφου ή και χρεοκοπίας.
Ο συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής συνιστά πρόκληση για εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σήμερα, αλλά η τεκνοποίηση πολύ συχνά συνεπάγεται γι’ αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο απώλεια εισοδήματος, αλλά κάτι ακόμα πιο σημαντικό, απώλεια των επαγγελματικών προοπτικών. Μόνο το 66% των γυναικών με συντηρούμενα τέκνα εργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ανέρχεται στο 92,3%, σύμφωνα με τη στατιστική του προηγούμενου εξαμήνου.
Η βελτίωση της άδειας σε αυτές τις περιπτώσεις θα βοηθήσει τις γυναίκες να αναπτύξουν περισσότερο την προσωπικότητά τους και την επαγγελματική τους ζωή. Όπως σημείωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την έναρξη ισχύος αυτής της νέας νομοθεσίας η Ευρώπη κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, όσον αφορά την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και την παροχή ίσων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες και γυναίκες και τους συζύγους τους. Η νέα αυτή ευρωπαϊκή νομοθεσία –τόνισε- εγγυάται στην πράξη πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή, ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες να απολάβουν κοινωνικής ασφάλειας καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών. Επί του παρόντος υφίσταται μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό, καθώς μόνο το 30% των μέσω επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι γυναίκες.
Εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν πιστεύουμε ότι λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά σίγουρα είναι ένα βασικό βήμα προς την κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών".