1.10.12

Ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, Μαρίας Γιαννακάκη και Οδυσσέα Βουδούρη για την παιδική θνησιμότητα

Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UNICEF αναφορικά με την κατάσταση των παιδιών στην χώρα μας, τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας παρουσιάζονται αυξημένα κατά τα τελευταία δύο έτη, ακυρώνοντας την θετική προσπάθεια που είχε γίνει μέχρι το 2010. Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2002-2010 η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 39%, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., κυρίως μέσω της ανάπτυξης των εμβολίων, της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και των συνθηκών υγιεινής στα νοσοκομεία, αλλά τα δύο τελευταία έτη η πορεία έχει γίνει ανάστροφη, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με τις διαφαινόμενες αυξητικές τάσεις.

Τα αρνητικά αυτά ποσοστά είναι απόρροια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αφού μεγάλο μέρος των νεοανέργων, χάνοντας την ασφαλιστική τους κάλυψη, παρουσιάζουν αδυναμία παροχής των ελαχίστων απαιτούμενων αναφορικά με την υγεία των τέκνων τους, όπως είναι ο βασικός εμβολιασμός, με αποτέλεσμα το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας να αυξάνεται, γεγονός το οποίο ανατροφοδοτείται από την συνεχώς αυξανόμενη ανεργία.
Παράλληλα με την παράλειψη του βασικού εμβολιασμού, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες περιπτώσεις πνευμονίας, μηνιγγίτιδας και ιλαράς, παρατηρείται και αυξημένο το ποσοστό της περιγεννητικής θνησιμότητας εξαιτίας του ελλειπούς προγεννητικού ελέγχου που έχει ως αποτέλεσμα οι παθήσεις του εμβρύου και οι λοιμώξεις της εγκύου να μην ανιχνεύονται. Η κύρια αιτία του ελλειπούς προγεννητικού ελέγχου παραμένει η κακή οικονομική κατάσταση των γονέων.
Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί κάποιες θετικές πρωτοβουλίες, σε δημοτικό κυρίως επίπεδο, όπου προσφέρεται δωρεάν εμβολιασμός, αλλά τέτοιες ενέργειες παραμένουν σπασμωδικές, αφού δεν ενέχουν το στοιχείο της περιοδικότητας, ενώ δεν αποτελούν μέρος πάγιας πρακτικής εκ μέρους του Κράτους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Προτίθεται να προβεί στην θέσπιση παροχής δωρεάν βασικού εμβολιασμού για τα τέκνα των νεοανέργων και των ανασφάλιστων;
2.Τι προτίθεται να κάνει αναφορικά με την αντιμετώση των ελλειπών προγεννητικών ελέγχων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές