22.10.12

Ερώτηση της βουλευτού Β' Πειραιώς Μαρίας Γιαννακάκη σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας»

Κύριε Υπουργέ,
Το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας (ΚΥΣ), ενώ αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό υγειονομικό σταθμό του νησιού, η λειτουργία του συνεχώς υποβαθμίζεται, αφού παρατηρούνται ελλείψεις τόσο σε ιατρικό προσωπικό, όσο και σε υγειονομικό υλικό.
Επίσης, σε πολλούς τομείς υπάρχει κενό θέσεων λόγω αποχώρησης ιατρών, ένεκα συνταξιοδότησης, χωρίς να έχει υπάρξει πρόνοια για αντικατάστασή τους, με αποτέλεσμα την μη κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων του νησιού καθώς και την μη αξιοποιήση σύγχρονου εξοπλισμού.
Ενδεικτικά, το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, μετά την συνταξιοδότηση Ακτινολόγου ιατρού, λειτουργεί υπό την ευθύνη Τεχνολόγων-Ακτινολόγων ελλείψει αντικαταστάτη του πρώτου, ενώ αντίστοιχες είναι οι συνθήκες και στο Μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη των παρασκευαστριών του τμήματος, οι οποίες, όμως, δεν έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν αποτελέσματα, χωρίς έλεγχο Μικροβιολόγου ιατρού.
Επιπροσθέτως, μηχάνημα υπερήχων, τελευταίας γενιάς, παραμένει αναξιοποίητο, αφού δεν υπάρχει αρμόδιος ιατρός για να το χρησιμοποιήσει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούνται αποσπάσεις ιατρών σε άλλα Κέντρα, αφού η παρουσία τους δεν κρίθηκε απαραίτητη ελλείψει μηχανολογικού εξοπλισμού.
Παράλληλα, το Κέντρο αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες ελλείψει υγειονομικού υλικού, το οποίο καλείται να καλύψει με πόρους των εργαζομένων του, ενώ η διαμεσολάβηση του Γ.Ν. Νίκαιας στην καταβολή των χρηματικών πόρων προς το ΚΥΣ, δεν βελτιστοποιεί την διαδικασία χρηματοδότησης του Κέντρου.
Αποτέλεσμα των προαναφερθεισών συνθηκών είναι η αναγκαστική μετάβαση των κατοίκων του νησιού στο Γ.Ν.Νίκαιας για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων του Κέντρου;
2.Προτίθεται να προβεί στην σύσταση Οικονομικής Υπηρεσίας εντός του ΚΥΣ, δεδομένων των ήδη υπαρχουσών υποδομών στην Διοικητική Υπηρεσία;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη