23.10.12

Ερώτηση για το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ του Δήμου Περάματος στο κόμιστρο του Πορθμείου

ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: «Αντισταθμιστικό Τέλος Υπέρ Δήμου Περάματος στο κόμιστρο του Πορθμείου Περάματος- Σαλαμίνας»
Κύριε Υπουργέ,
Ο Δήμος Περάματος διαθέτει έναν και μοναδικό οδικό άξονα με τον οποίον συνδέεται με το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο και διασχίζει τον οικιστικό ιστό της πόλης. Αποτελεί δε, τον κύριο άξονα που εξυπηρετεί στις μετακινήσεις από και προς τη Ναυπηγοεπισκευαστική  Ζώνη, τις εταιρείες αποθήκευσης καυσίμων και τη λειτουργία του εμπορικού λιμένος, ενώ ο ίδιος οδικός άξονας εξυπηρετεί την διερχόμενη κίνηση προς τη Σαλαμίνα, μέσω του Πορθμείου Περάματος- Σαλαμίνος.

Υπολογίζεται ότι η γραμμή Περάματος- Σαλαμίνας είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό μετακινουμένων οχημάτων και επιβατών στη χώρα και η δεύτερη στην Ευρώπη εξαιτίας των καθημερινών εκατοντάδων μετακινήσεων μόνιμων κατοίκων, που αυξάνονται διαρκώς, επισκεπτών και των υπηρετούντων στο Πολεμικό Ναυτικό.
 Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο για την πόλη με συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της, στην παρεμπόδιση της τοπικής κυκλοφορίας και στάθμευσης καθώς και στο περιβάλλον, αφού ο θόρυβος και η ρύπανση ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια για μια οικιστική περιοχή.
Παρά τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση για την πόλη ο Δήμος Περάματος δεν εισπράττει κανένα αντισταθμιστικό τέλος σε αντίθεση με άλλους Δήμους που διαθέτουν Λιμενικό Ταμείο. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, αν και εισπράττει από το σχετικό εισιτήριο, δεν αποδίδει κανένα αντισταθμιστικό τέλος στον Δήμο από το 1999, οπότε και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Με το Π.Δ 5 ΦΕΚ 4, τεύχος Α, 12-1-2003 «Μετάταξη των Γ- Στ- Ζ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε Λιμεναρχεία, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητας αυτών και επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά» προβλεπόταν η ίδρυση Λιμεναρχείου Περάματος, εντούτοις όμως δεν εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην εισπράττει, ελλείψει Λιμενικού Ταμείου, οιοδήποτε αντισταθμιστικό τέλος μέσω του κομίστρου.
Βάσει των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Θα προχωρήσετε στην εφαρμογή του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος στο μέρος που αφορά στην ίδρυση Λιμεναρχείου Περάματος και στη συνέχεια στην ίδρυση Λιμενικού Ταμείου;
2.Ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να κάνετε στο εξής, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος του Δήμου Περάματος που υφίσταται μεγάλη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του Πορθμείου με συνέπεια τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
   Μαρία Γιαννακάκη