16.10.12

Ακατάλληλες συνθήκες στο Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού και καθυστέρηση στην κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου

ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Ακατάλληλες συνθήκες στο Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού και καθυστέρηση στην κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου»
«Το κτίριο του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού στο οποίο λειτουργούν ένα Νηπιαγωγείο κι ένα Δημοτικό και φοιτούν μαθητές από την ευρύτερη περιοχή, κρίθηκε ακατάλληλο μετά τους σεισμούς του 1999. Μετά από συνεχείς μεταστεγάσεις εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να στεγάζεται σε έκταση παρκινγκ που παραχώρησε ο Δήμος και σε λυόμενες αίθουσες- κοντέϊνερ που δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για ένα σχολείο Ειδικής Αγωγής.
Μετά από πρόταση του Δήμου απαλλοτριώθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων έκταση 12 στρεμμάτων για την ανέγερση σχολικών μονάδων μεταξύ των οποίων και του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού.
Παρά το γεγονός ότι επίσης με τη συμβολή του Δήμου ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, το έργο δημοπρατήθηκε από τον Ιούλιο 2010 και έχει αναδειχθεί ανάδοχος, δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός;
1.      Γιατί δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα η κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού;
2.      Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του εν λόγω σχολείου, από την οποία εξαρτάται η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης του πλέον ευαίσθητου τμήματος του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι καθημερινά καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες υπό αντίξοες συνθήκες, όπως και οι γονείς τους, για να στηρίξουν τους μαθητές;
        
                    Οι ΕΡΩΤΩΣΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   Μαρία Γιαννακάκη
   Μαρία Ρεπούση