14.11.12

Επίκαιρη Ερώτηση για την αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ»
Κύριοι Υπουργοί,
Με την εν θέματι Συνθήκη καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό η τύχη χιλιάδων μεταναστών, οι οποίοι, όντας εγκλωβισμένοι στην χώρα μας, δεν δύνανται να μεταβούν στον προορισμό της αρεσκείας τους και αναγκάζονται να διαβιούν σε άσχημες συνθήκες με ανύπαρκτη κοινωνική προστασία, ενώ υφίστανται και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Η αναθεώρηση της Συνθήκης, αν όχι η κατάργησή της, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. Οι συζητήσεις, όμως, για την αναθεώρηση, έχουν αναβληθεί λόγω μη συναίνεσης των κρατών-μελών, αφού δεν βρέθηκε κοινός τόπος προκειμένου να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία.
Επιπροσθέτως, σε πρόσφατη επίσκεψή της, η αρμόδια Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις της Ε.Ε., κ. Μάλστρομ, τοποθετήθηκε δημόσια επί του θέματος, αναφέροντας την επιφυλακτικότητά της για την περαιτέρω, ουσιαστική οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. προς την χώρα μας, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ τόνισε την σημασία της συνεργασίας της Τουρκίας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κατόπιν των ανωτέρω  
Ερωτώνται  οι κ.κ. Υπουργοί:
1.Με ποιες θέσεις συμμετείχε η Ελληνική Αντιπροσωπεία στις συζητήσεις για την αναθεώρηση της Συμφωνίας και πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μη αναθεώρησής της;
2.Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις με την Τουρκία, ούτως ώστε να υπάρξει μία συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη