18.9.12

Επίκαιρη ερώτηση της Μ. Γιαννακάκη για την είσπραξη οφειλόμενου ποσού από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ ΔΙΚΤΥΩΝ                                      
ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλόμενου ποσού από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, το Ελληνικό Δημόσιο προέβηκε στην αγορά των μεταλλείων Κασσάνδρας από την εταιρία TVX Hellas, έναντι 11 εκ. ευρώ. Την ίδια μέρα, τα μεταλλεία μεταπωλήθηκαν στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έναντι του ίδιου ποσού, χωρίς να προϋπάρξει διαγωνισμός, παραβιάζοντας τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε έρευνα επί του θέματος, για να καταλήξει, στις 23 Φεβρουαρίου 2011, στην υπ’αριθμ IP/11/216 απόφαση, κατά την οποία η πώληση των μεταλλείων στην εν λόγω εταιρία αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση και άρα κρίνεται παράνομη, επομένως το Ελληνικό Κράτος οφείλει να προβεί στην άμεση είσπραξη του ποσού των 15,34 εκ. ευρώ, από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».
Το Ελληνικό Δημόσιο, κατέθεσε, στις 28 Απριλίου 2011, την υπ’αριθ T-233/11 προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ούτως ώστε να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφασή της. Η εκδίκαση της προσφυγής εκκρεμεί ακόμα.
Στις 15 Ιουνίου 2012 το Υ.Π.Ε.Κ.Α. υποχρέωσε με απόφασή του την συγκεκριμένη εταιρία, στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού, συν του ποσού των 7 εκ. ευρώ από τόκους. Η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» αρνείται να συμμορφωθεί, φέροντας σαν αιτιολογία την εκκρεμούσα απόφαση της συγκεκριμένης προσφυγής.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Προτίθεται να προβεί στην άμεση απόσυρση της προσφυγής, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία είσπραξης του οφειλόμενου ποσού;
2.Προτίθεται να προβεί στην θέσπιση ενός πλαισίου διαφάνειας, που να αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων πεπραγμένων και μέσω του οποίου να αποφεύγονται ανάλογες περιπτώσεις που οδηγούν σε διεθνή διασυρμό την χώρα;

Η Ερωτώσα Βουλευτής