18.9.12

Ερώτηση της βουλευτού Β’ Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρίας Γιαννακάκη σχετικά με τις άδειες διαμονής των μεταναστών


Για τον κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύριε Υπουργέ,
η αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστών στην χώρα μας παρουσιάζεται προβληματική, καθώς παρατηρείται έλλειψη πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αποφέρουν μακροπρόθεσμα, και άρα ουσιαστικά, αποτελέσματα. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες οφείλει να είναι και η διευκόλυνση των μεταναστών που βρίσκονται στην χώρα μας, οι οποίοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Ελληνικό έδαφος και να εγκατασταθούν νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε., αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με την απόκτηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων. 

Συγκεκριμένα με τον υπ’αριθμ. 3907/2011 Νόμο, θεσπίστηκε η δυνατότητα αιτήσεως για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σε όποιον δύναται να αποδείξει την νόμιμη διαμονή του στην χώρα, διάρκειας άνω των δέκα ετών και την ύπαρξη βιοτικών δεσμών του με αυτή. Η εν λόγω άδεια, όμως, δεν είναι ισότιμη της βεβαιώσεως «τύπου Α», με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός να μην θεωρείται νόμιμος, να μην μπορεί να ταξιδέψει και να κινδυνεύει με απέλαση. Επιπροσθέτως, το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση των αιτήσεων, επιτείνει τα ανωτέρω προβλήματα.
Επίσης, αλλοδαποί συμπολίτες μας δεν μπορούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, δεδομένου του υψηλού, απαιτούμενου από τον Νόμο, αριθμού ενσήμων και ύψους οικογενειακού εισοδήματος. 
Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ 2003/109/ΕΚ κοινοτική οδηγία, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να καθιερώσουν μια κοινοτική άδεια παραμονής, ονόματι «επί μακρόν διαμένοντος», που θα παρέχει σε υπηκόους τρίτης χώρας δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας σε όλη την Ε.Ε., κατόπιν πενταετούς νόμιμης διαμονής τους σε κάποιο από τα κράτη-μέλη. Κατά την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, προστέθηκε ως όρος για την χορήγηση της άδειας, η πιστοποίηση ελληνομάθειας, η οποία εξασφαλίζεται μέσω μαθημάτων, οργανωμένων εκ  του προγράμματος «Οδυσσέας». Τα τελευταία δύο έτη η λειτουργία, του συγκεκριμένου προγράμματος, έχει παύσει, με αποτέλεσμα, οι δικαιούμενοι της άδειας να στερούνται του δικαιώματος αιτήσεως. Επιπλέον, η συγκεκριμένη άδεια δεν έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, αναφορικά με τους πολιτικούς πρόσφυγες, με αποτέλεσμα ακόμα κι αν η ιδιότητα των τελευταίων αναγνωρισθεί, να μην έχουν το δικαίωμα αιτήσεως για την χορήγηση αυτής. 
Συναφής με το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων και απορρέουσα από τον προαναφερθέντα Νόμο υπ’αριθμ 3907/2011, είναι η θέσπιση της ανεξάρτητης Υπηρεσίας Πολιτικών Προσφύγων. Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στην βελτίωση των ποσοστών αποδοχής αιτημάτων πολιτικού ασύλου, όμως δεν λειτουργεί, ελλείψει χρημάτων και προσωπικού.   
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Προτίθεται να μειώσει το απαιτούμενο χρονικό όριο διαμονής στην χώρα, για την χορήγηση άδειας για εξαιρετικούς λόγους;
2.Προτίθεται να θεσπίσει την χορήγηση άδειας «τύπου Α»;
3.Προτίθεται να μειώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων και του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος για την ανανέωση της άδειας διαμονής, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης;
4.Προτίθεται να προβεί στην επανεκκίνηση του προγράμματος «Οδυσσέας»;
5.Προτίθεται να προβεί στην ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την άδεια «επί μακρόν διαμένοντος», αναφορικά με τους πολιτικούς πρόσφυγες;
6.Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Προσφύγων;

Η ερωτώσα Βουλευτής